Рядки

 • Відстань Левенштейна

  Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

  Читати далі...
 • Перевертання слів з рядка

  Задано рядок з слів розділених одним чи декількома розділювачами(пробіл, крапка, кома). Необхідно перевернути кожне слово з рядка не змінюючи при цьому порядок слів та розділових знаків.

  Читати далі...
 • Пошук найбільшого спільного підрядка

  Найбільший спільний підрядок (longest common substring) – рядок максимальної довжини, що входить одночасно в два чи більше рядки.

  Читати далі...
 • Робота з рядками

  Вправи з використанням рядкового типу даних(string).

  Читати далі...
 • Рядки

  Рядок – це об’єкт типу string(System.String в нотації .Net), який зберігає в собі текстовий рядок. Хоча рядки відносять до примітивних типів даних, насправді вони мають тип за посиланням. Всередині рядків зберігається колекція символів типу char.

  Читати далі...