Квадрат максимального

Дано трьохзначне натуральне число. Переставити цифри цього числа так, щоб отримати максимальне число, що записується тими ж цифрами. Потім це максимальне число необхідно піднести до квадрату та вивести на екран.

Вхідні дані

Одне трьохзначне натуральне число.

Вихідні дані

Вивести квадрат максимального числа.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Розбиваємо число на окремі цифри;
 • Сортуємо отримані числа по спаданню;
 • Склеюємо окремі цифри в число та підносимо його до квадрату;

Код програми

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    
    var digits = IntToDigits(n).OrderByDescending(x => x);

    var result = 0;
    var size = digits.Count();
    foreach (var d in digits)
    {
      result *= 10;
      result += d;      
    }

    result*=result; //піднесення до квадрату

    Console.WriteLine(result);
  }

  //метод для отримання списку цифр числа
  static List<int> IntToDigits(int n)
  {
    n = Math.Abs(n);
    var digits = new List<int>();
    while (n > 0)
    {
      int digit = n % 10;
      n /= 10;
      digits.Add(digit);
    }

    return digits;
  }
}

Дивіться також: