Задача №911 Квадратне рівняння

Скласти програму для розв’язання квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).

Вхідні дані

У єдиному рядку задано через пропуск 3 цілі числа - коефіцієнти квадратного рівняння відповідно a, b та c. Значення коефіцієнтів не перевищують по модулю 100.

Вихідні дані

У єдиному рядку вивести у випадку відсутності коренів повідомлення “No roots” (без лапок), у випадку, якщо розв’язок містить один корінь вивести спочатку повідомлення “One root:” (без лапок), а далі через пропуск сам корінь, у випадку наявності двох коренів вивести спочатку повідомлення “Two roots:” (без лапок), а далі через пропуск спочатку менший, а потім більший корінь. Гарантується, що у випадку наявності розв’язків всі корені цілочисельні.

Розв’язок

using System;

public static void Main()
{
  var text = Console.ReadLine().Split();
  var a = Convert.ToInt32(text[0]);
  var b = Convert.ToInt32(text[1]);
  var c = Convert.ToInt32(text[2]);
  var D = Math.Pow(b, 2)- 4 * a * c;
  
  if(D < 0)
  {
    Console.WriteLine("No roots");
  }
  else if(D == 0)
  {
    var x = -b / (2 * a);
    Console.WriteLine("One root: {0}", x);
  }
  else
  {
    var x1 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
    var x2 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
    Console.Write("Two roots: ");
    if(x1 < x2)
    {
      Console.WriteLine("{0} {1}", x1, x2);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("{0} {1}", x2, x1);
    }
  } 
}

Дивіться також: