Сортування гребінцем

Сортування гребінцем (Comb sort) – алгоритм сортування масиву, є поліпшеним варіантом сортування бульбашкою, при цьому, по швидкості виконання, конкурує з алгоритмом швидкого сортування.

Основна ідея сортування гребінцем полягає в усуненні так званих “черепах” – маленьких значень в кінці масиву, які суттєво уповільнюють сортування бульбашкою.

Принцип роботи алгоритму сортування гребінцем

У сортуванні бульбашкою завжди порівнюються два сусідні елементи масиву даних, відстань між якими дорівнює одиниці. Основна ідея сортування гребінцем полягає у використанні більшої відстані між порівнюваними елементами. При цьому спочатку необхідно брати велику відстань, і поступово зменшувати її, в міру упорядкування даних аж до одиниці. Спочатку порівнюється перший і останній елемент масиву, і на кожній ітерації зменшується розрив між елементами на фактор зменшення. Ітерації тривають до тих пір, поки різниця індексів більше одиниці, а потім масив сортується методом бульбашки.

Оптимальне значення фактора зменшення рівне 1/(1-e) ≈ 1.247, де е – основа натурального логарифма, а φ – золотий перетин.

Реалізація сортування гребінцем

using System;

class Program
{
  //метод обміну елементів
  static void Swap(ref int value1, ref int value2)
  {
    var temp = value1;
    value1 = value2;
    value2 = temp;
  }
  
  //метод генерування наступного кроку
  static int GetNextStep(int s)
  {
    s = s * 1000 / 1247;
    return s > 1 ? s : 1;
  }

  static int[] CombSort(int[] array)
  {
    var arrayLength = array.Length;
    var currentStep = arrayLength - 1;
    
    while (currentStep > 1)
    {
      for (int i = 0; i + currentStep < array.Length; i++)
      {
        if (array[i] > array[i + currentStep])
        {
          Swap(ref array[i], ref array[i + currentStep]);
        }
      }

      currentStep = GetNextStep(currentStep);
    }

    //сортування бульбашкою
    for (var i = 1; i < arrayLength; i++)
    {
      var swapFlag = false;
      for (var j = 0; j < arrayLength - i; j++)
      {
        if (array[j] > array[j + 1])
        {
          Swap(ref array[j], ref array[j + 1]);
          swapFlag = true;
        }
      }

      if (!swapFlag)
      {
        break;
      }
    }

    return array;
  }

  //метод для отримання масиву заповненого випадковими числами
  static int[] GetRandomArray(int length, int minValue, int maxValue)
  {
    var r = new Random();
    var outputArray = new int[length];
    for (var i = 0; i < outputArray.Length; i++)
    {
      outputArray[i] = r.Next(minValue, maxValue);
    }

    return outputArray;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    var arr = GetRandomArray(15, 0, 10);
    Console.WriteLine("Вхідні дані: {0}", string.Join(", ", arr));
    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", CombSort(arr)));
    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: