Сортування злиттям (Merge sort) – алгоритм сортування масиву, який реалізовано по принципу “розділяй і володарюй”. Задача сортування масиву розбивається на декілька підзадач з сортуванням масивів меншого розміру, після виконання яких, результат комбінується, що і приводить до вирішення початкового завдання.

Опис алгоритму сортування злиттям

Алгоритм сортування злиттям виглядає наступним чином:

 • Вхідний масив розбивається на дві частини однакового розміру;
 • Кожен з підмасивів сортується окремо, по цьому ж принципу, тобто відбувається повторне розбиття до тих пір, поки довжина підмавису не досягне одиниці. В такому випадку кожен одиночний масив вважається відсортованим;
 • Після цього відбувається злиття всіх підмасивів в один, в результаті чого отримуємо відсортовані дані.

Реалізація сортування злиттям

using System;

class Program
{
  //метод для злиття масивів
  static void Merge(int[] array, int lowIndex, int middleIndex, int highIndex)
  {
    var left = lowIndex;
    var right = middleIndex + 1;
    var tempArray = new int[highIndex - lowIndex + 1];
    var index = 0;

    while ((left <= middleIndex) && (right <= highIndex))
    {
      if (array[left] < array[right])
      {
        tempArray[index] = array[left];
        left++;
      }
      else
      {
        tempArray[index] = array[right];
        right++;
      }

      index++;
    }

    for (var i = left; i <= middleIndex; i++)
    {
      tempArray[index] = array[i];
      index++;
    }

    for (var i = right; i <= highIndex; i++)
    {
      tempArray[index] = array[i];
      index++;
    }

    for (var i = 0; i < tempArray.Length; i++)
    {
      array[lowIndex + i] = tempArray[i];
    }
  }

  //сортування злиттям
  static int[] MergeSort(int[] array, int lowIndex, int highIndex)
  {
    if (lowIndex < highIndex)
    {
      var middleIndex = (lowIndex + highIndex) / 2;
      MergeSort(array, lowIndex, middleIndex);
      MergeSort(array, middleIndex + 1, highIndex);
      Merge(array, lowIndex, middleIndex, highIndex);
    }

    return array;
  }

  static int[] MergeSort(int[] array)
  {
    return MergeSort(array, 0, array.Length - 1);
  }


  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування злиттям");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var s = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[s.Length];
    for (int i = 0; i < s.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(s[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", MergeSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: