Завдання: Обчислити значення косинуса cos(x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

При цьому задана деяка точність епсілон: якщо наступний доданок із ряду Тейлора стає меншим за епсілон, то обчислення припиняються і виводиться результат.

Ряд Тейлора косинуса cos(x) має вигляд:

Рекурсивна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод для обчислення факторіала числа
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Factorial(uint num)
  {
    if (num <= 1)
    {
      return 1d;
    }

    return num * Factorial(num - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод для піднесення до степеню
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <param name="pow">Степінь</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Power(double num, int pow)
  {
    if (pow == 0)
    {
      return 1;
    }

    return num * Power(num, pow - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Модуль числа
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <returns>Абсолютне значення числа</returns>
  static double Abs(double num)
  {
    if (num >= 0)
    {
      return num;
    }

    return -num;
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод обчислення cos(x)
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="n"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  public static double Cos(double x, int n = 0, double precision = 1e-10)
  {
    var t = Power(-1, n) * Power(x, 2 * n) / Factorial((uint)(2 * n));
    if (Abs(t) < precision)
    {
      return t;
    }

    return t + Cos(x, n + 1, precision);
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Cos(x);
    Console.WriteLine("Cos(x)   = {0:f4}", result);
    Console.WriteLine("Math.Cos(x) = {0:f4}", Math.Cos(x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Замість метода Power можна використовувати Math.Pow, мови C#.
Замість метода Abs можна використовувати Math.Abs.

Дивіться також: