Ряди Тейлора

 • Експонента

  Завдання: Обчислити значення експоненти ex за допомогою розкладання в ряд Тейлора.

 • Натуральний логарифм ln(1+x)

  Завдання: Обчислити значення натурального логарифма ln(1+x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

 • Натуральний логарифм ln(1-x)

  Завдання: Обчислити значення натурального логарифма ln(1-x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

 • Квадратний корінь √(1+x)

  Завдання: Обчислити значення квадратного кореня √(1+x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

 • Синус sin(x)

  Завдання: Обчислити значення синуса sin(x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

 • Косинус cos(x)

  Завдання: Обчислити значення косинуса cos(x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

Дивіться також: