Генератор паролів

Написати генератор випадкового пароля вказаної довжини, який складається з цифр, літер, спеціальних символів або їх комбінації.

Програма для генерування випадкового пароля

using System;
using System.Text;

class Program
{
  const string Digits = "0123456789";
  const string Alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  const string Symbols = " ~`@#$%^&*()_+-=[]{};'\\:\"|,./<>?";

  [Flags]
  public enum PasswordChars
  {
    Digits = 0b0001, 
    Alphabet = 0b0010,
    Symbols = 0b0100
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
    Console.Write("Введіть довжину пароля: ");
    int passwordLength = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("З чого буде складатися пароль: ");
    Console.WriteLine("1.Цифр");
    Console.WriteLine("2.Букв");
    Console.WriteLine("3.Цифр та букв");
    Console.WriteLine("4.Спец. символів");
    Console.WriteLine("5.Цифр і спец. символів");
    Console.WriteLine("6.Букв і спец. символів");
    Console.WriteLine("7.Букв, цифр и спец. символів");
    Console.Write("Який з наборів ви хочете використовувати: ");
    int charSet = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ваш пароль: [{0}]", GeneratePassword((PasswordChars)charSet, passwordLength));
    Console.ReadLine();
  }

  private static string GeneratePassword(PasswordChars passwordChars, int length)
  {
    var random = new Random();
    var resultPassword = new StringBuilder(length);
    var passwordCharSet = string.Empty;
    if (passwordChars.HasFlag(PasswordChars.Alphabet))
    {
      passwordCharSet += Alphabet + Alphabet.ToUpper();
    }
    if (passwordChars.HasFlag(PasswordChars.Digits))
    {
      passwordCharSet += Digits;
    }
    if (passwordChars.HasFlag(PasswordChars.Symbols))
    {
      passwordCharSet += Symbols;
    }
    for (var i = 0; i < length; i++)
    {
      resultPassword.Append(passwordCharSet[random.Next(0, passwordCharSet.Length)]);
    }
    return resultPassword.ToString();
  }
}

Перерахування PasswordChars дозволяє створювати комбінації наборів символів:

 • Digits = 0b001, // 1
 • Alphabet = 0b010, // 2
 • Digits | Alphabet = 0b011, // 3
 • Symbols = 0b100, // 4
 • Symbols | Digits = 0b101, // 5
 • Symbols | Alphabet = 0b110, // 6
 • Digits | Symbols | Alphabet = 0b111 // 7

Дивіться також: