Методи

 • Метод факторизації Ферма

  Метод факторизації Ферма – алгоритм факторизації (розкладання на множники) непарного цілого числа n, запропонований П’єром Ферма.

  Читати далі...
 • Бінарне дерево

  Бінарне дерево (binary tree) – це структура даних, яка складається з вузлів, при цьому кожен вузол може мати не більше двох дочірніх. Перший вузол називається кореневим або батьківським, а дочірні – правим і лівим нащадком.

  Читати далі...
 • Перевертання слів з рядка

  Задано рядок з слів розділених одним чи декількома розділювачами(пробіл, крапка, кома). Необхідно перевернути кожне слово з рядка не змінюючи при цьому порядок слів та розділових знаків.

  Читати далі...
 • Пошук бінарно-симетричних простих чисел

  Знайти всі прості числа, менші за N, запис в двійковій системі числення є симетрична послідовність нулів та одиниць.

  Читати далі...
 • Генератор паролів

  Написати генератор випадкового пароля вказаної довжини, який складається з цифр, літер, спеціальних символів або їх комбінації.

  Читати далі...
 • Перетин кіл

  Розробити програму, яка визначає, перетинаються два кола чи ні.

  Читати далі...
 • Консольний калькулятор виразів

  Створити програму – калькулятор математичних виразів, що вводяться користувачем, з клавіатури. Операнди – дійсні числа. Операції – додавання, множення, віднімання, ділення. Оператор та операнди розділені пробілами, дужки не використовуються.

  Читати далі...
 • Паліндром

  Паліндром – слово, число, набір символів, словосполучення, яке однаково читається в обох напрямках(справа наліво та зліва направо).

  Читати далі...
 • Робота з рядками

  Вправи з використанням рядкового типу даних(string).

  Читати далі...
 • Методи

  Під час написання програм, деякі рядки з інструкціями повторюються, для того, щоб зменшити кількість коду, покращити читабельність та спростити повторне використання цих інструкцій, їх можна об’єднати в метод.

  Читати далі...
 • Параметри масиви

  C# дозволяє використовувати в якості параметрів методу будь який тип даних, в тому числі і масиви.

  Читати далі...
 • Змінна кількість аргументів

  Вправи з використанням масивів параметрів та змінної кількості параметрів.

  Читати далі...
 • Перевантаження методів

  Перевантаження методів – створення однойменних методів, в межах одного класу, які відрізняються кількістю і/або типом параметрів. Перевантажені методи можуть повертати значення різних типів, однак відмінність тільки в типі методу не дозволяється.

  Читати далі...
 • Перевантажені методи

  Вправи з використанням перевантажених методів.

  Читати далі...
 • Рекурсивні методи

  Вправи з використанням рекурсивних методів.

  Читати далі...
 • Рекурсія

  Рекурсія – конструкція, в якій метод напряму(пряма рекурсія) або через інші методи(складна рекурсія) викликає себе. Кількість вкладених викликів методу називають глибиною рекурсії. Рекурсивні методи дають можливість створювати повторювані обчислення без використання циклічних структур.

  Читати далі...