Масиви

 • Випадкове сортування

  Випадкове сортування (Bogosort) – один з найбільш не ефективних алгоритмів сортування масивів.

  Читати далі...
 • Сортування бульбашкою

  Сортування бульбашкою (bubble sort) - один з найпростіших для розуміння методів сортування масивів.

  Читати далі...
 • Сортування включенням

  Сортування включенням (insertion sort), або сортування вставками - це алгоритм сортування, в якому всі елементи масиву почергово переглядаються, при цьому кожен елемент переміщається у відповідне місце серед раніше впорядкованих значень.

  Читати далі...
 • Сортування змішуванням

  Сортування змішуванням (cocktail sort, shaker sort), або шейкерне сортування – це вдосконалений різновид сортування бульбашкою, при якому сортування проводиться у двох напрямках, змінюючи напрям при кожному проході.

  Читати далі...
 • Сортування по частинах

  Сортування по частинах (Stooge sort) – рекурсивний алгоритм сортування масиву.

  Читати далі...
 • Млинцеве сортування

  Млинцеве сортування (pancake sort) – алгоритм сортування масиву, в якому сортування здійснюється переворотом частини масиву.

  Читати далі...
 • Сортування Шелла

  Сортування Шелла (Shell sort) – алгоритм сортування масиву, який є узагальненням сортування включенням.

  Читати далі...
 • Сортування вибором

  Сортування вибором (Selection sort) – алгоритм сортування масиву, який по швидкості виконання можна зрівняти з сортуванням бульбашкою.

  Читати далі...
 • Сортування злиттям

  Сортування злиттям (Merge sort) – алгоритм сортування масиву, який реалізовано по принципу “розділяй і володарюй”. Задача сортування масиву розбивається на декілька підзадач з сортуванням масивів меншого розміру, після виконання яких, результат комбінується, що і приводить до вирішення початкового завдання.

  Читати далі...
 • Швидке сортування

  Швидке сортування (quick sort), чи сортування Гоара – один з найшвидших алгоритмів сортування даних.

  Читати далі...
 • Лінійний пошук

  Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві.

  Читати далі...
 • Сортування бінарним деревом

  Сортування бінарним деревом (Tree sort) – алгоритм сортування, який полягає в побудові двійкового дерева пошуку по ключах масиву, з наступною побудовою результуючого масиву впорядкованих елементів шляхом обходу дерева.

  Читати далі...
 • Сортування гнома

  Сортування гнома (Gnome sort) – простий в реалізації алгоритм сортування масиву, названий на честь садового гнома, який в такий спосіб сортує садові горщики.

  Читати далі...
 • Сортування гребінцем

  Сортування гребінцем (Comb sort) – алгоритм сортування масиву, є поліпшеним варіантом сортування бульбашкою, при цьому, по швидкості виконання, конкурує з алгоритмом швидкого сортування.

  Читати далі...
 • Сортування підрахунком

  Сортування підрахунком (Counting sort) – алгоритм сортування, який застосовується при невеликій кількості різних значень елементів масиву даних.

  Читати далі...
 • Бінарний пошук

  Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

  Читати далі...
 • Масиви

  Масив – іменована структура даних, фіксованого розміру, яка дозволяє зберігати, послідовність однотипних елементів, до яких можна звертатися за допомогою індексу.

  Читати далі...
 • Параметри масиви

  C# дозволяє використовувати в якості параметрів методу будь який тип даних, в тому числі і масиви.

  Читати далі...
 • Змінна кількість аргументів

  Вправи з використанням масивів параметрів та змінної кількості параметрів.

  Читати далі...
 • Перевірка впорядкованості масиву

  Для перевірки впорядкованості елементів масиву можна використовувати декілька методів. Розглянемо найпоширеніші з них.

  Читати далі...