Перевід з двійкової системи числення в десяткову

Розглянемо перетворення цілого додатного двійкового числа в десяткову систему числення.

Для перетворення числа з двійкової системи в дисяткову використовується таблиця:

Значення 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
Степінь двійки 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Розглянемо приклад перетворення числа 101112. Для переводу в десяткове запишіть його як суму по розрядах наступним чином:

1101112 => 1 * 25 + 1 * 24 + 0 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 = 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 55

1101112 = 5510

Програма для переводу двійкового числа в десяткову систему числення

using System;
using System.Text;

class Program
{
  static uint BinaryToDecimal(string binaryNumber)
  {
    var exponent = 0;
    var result = 0u;
    for (var i = binaryNumber.Length - 1; i >= 0; i--)
    {
      if (binaryNumber[i] == '1')
      {
        result += Convert.ToUInt32(Math.Pow(2, exponent));
      }
      exponent++;
    }

    return result;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
    Console.Write("Введіть число в двійковій системі: ");
    var binNum = Console.ReadLine();
    var decNum = BinaryToDecimal(binNum);
    Console.WriteLine("{0} => {1}", binNum, decNum);
    Console.ReadLine();
  }
}

Метод BinaryToDecimal можна оптимізувати, замінивши піднесення до степеню на множення:

static uint BinaryToDecimal(string binaryNumber)
{
  var exp = 1u;
  var result = 0u;
  for (var i = binaryNumber.Length - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (binaryNumber[i] == '1')
    {
      result += exp;
    }
    exp *= 2;
  }

  return result;
}

Дивіться також: