Перевірка впорядкованості масиву

Для перевірки впорядкованості елементів масиву можна використовувати декілька методів. Розглянемо найпоширеніші з них.

Для початку необхідно створити статичний клас в якому розмістимо методи розширення.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

/// <summary>
/// Клас з методами розширення для визначення напрямку сортування
/// </summary>
public static class SortExt
{
}

Перевірка впорядкованності за зростанням

/// <summary>
/// Метод для перевірки масиву на впорядкованість по зростанню
/// </summary>
/// <param name="dataSource">Масив даних</param>
/// <returns>true - дані відсортовані за зростанням, false - в іншому випадку</returns>
public static bool IsSortedAscending<TSource>(this IList<TSource> dataSource) where TSource : IComparable
{
  for (var index = 0; index < dataSource.Count() - 1; index++)
  {
    if (dataSource[index].CompareTo(dataSource[index + 1]) > 0)
    {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

Перевірка впорядкованності по спаданню

/// <summary>
/// Метод для перевірки масиву на впорядкованість по спаданню
/// </summary>
/// <param name="dataSource">Масив даних</param>
/// <returns>true - дані відсортовані по спаданню, false - в іншому випадку</returns>
public static bool IsSortedDescending<TSource>(this IList<TSource> dataSource) where TSource : IComparable
{
  for (var index = 0; index < dataSource.Count() - 1; index++)
  {
    if (dataSource[index].CompareTo(dataSource[index + 1]) < 0)
    {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

Перевірка з поверненням напряму сортування

В попередніх медодах колекція даних перевірялась на впорядкованість, однак зручно використовувати метод, який перевіряє масив і відповідає на питання в якому напрямку відсортовані дані. Для цього додамо перерахування, яке містить всі можливі стани масиву даних:

/// <summary>
/// Напрям сортування
/// </summary>
[Flags]
public enum SourceSortDirection
{
  /// <summary>
  /// Всі значення рівні
  /// </summary>
  AllEqual = 0b0000,
  /// <summary>
  /// Значення відсортовані за зростанням
  /// </summary>
  Ascending = 0b0001,
  /// <summary>
  /// Значення відсортовані по спаданню
  /// </summary>
  Descending = 0b0010,
  /// <summary>
  /// Значення не відсортовані
  /// </summary>
  Unsorted = AllEqual | Ascending | Descending
}

Додамо метод, який перевіряє напрямок сортування масиву даних:

/// <summary>
/// Метод для отримання напрямку сортування масиву
/// </summary>
/// <typeparam name="TSource">Тип даних масиву</typeparam>
/// <param name="dataSource">Вхідні дані</param>
/// <returns>Напрям сортування</returns>
public static SourceSortDirection SortDirection<TSource>(this IList<TSource> dataSource) where TSource : IComparable
{
  var result = SourceSortDirection.AllEqual;
  for (var index = 0; index < dataSource.Count() - 1; index++)
  {
    var t = dataSource[index].CompareTo(dataSource[index + 1]);
    if (t < 0)
    {
      result |= SourceSortDirection.Ascending;
    }
    else if (t > 0)
    {
      result |= SourceSortDirection.Descending;
    }

    if (result == SourceSortDirection.Unsorted)
    {
      break;
    }
  }

  return result;
}

Приклад використання методів розширення:

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var a = new int[] { 1, 2, 3, 4, 4, 5 };
    var b = new double[] { 9, 8, 7, 7, 6, 5 };
    var c = new List<byte> { 1, 1, 1, 1, 1 };
    var d = new char[] { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '!' };

    Console.WriteLine(a.IsSortedAscending());
    Console.WriteLine(a.IsSortedDescending());
    Console.WriteLine(a.SortDirection());

    Console.WriteLine(b.IsSortedAscending());
    Console.WriteLine(b.IsSortedDescending());
    Console.WriteLine(b.SortDirection());

    Console.WriteLine(c.IsSortedAscending());
    Console.WriteLine(c.IsSortedDescending());
    Console.WriteLine(c.SortDirection());

    Console.WriteLine(d.IsSortedAscending());
    Console.WriteLine(d.IsSortedDescending());
    Console.WriteLine(d.SortDirection());

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: