Сортування вибором (Selection sort) – алгоритм сортування масиву, який по швидкості виконання можна зрівняти з сортуванням бульбашкою.

Опис алгоритму сортування вибором

Алгоритм сортування вибором складається з наступних кроків:

 • Для початку визначаємо позицію мінімального елементу масиву;
 • Здійснюємо обмін мінімального елементу з елементом на початку масиву. Виходить, що перший елемент масиву вже відсортовано;
 • Зменшуємо робочу область масиву, відкидаючи перший елемент, а для підмасиву, що залишився, повторюємо сортування.

Реалізація сортування вибором

using System;

class Program
{
  //метод для пошуку позиції мінімального елемента підмасиву, починаючи з індексу n
  static int IndexOfMin(int[] array, int n)
  {
    int result = n;
    for (var i = n; i < array.Length; ++i)
    {
      if (array[i] < array[result])
      {
        result = i;
      }
    }

    return result;
  }

  //метод для обміну елементів
  static void Swap(ref int x, ref int y)
  {
    var t = x;
    x = y;
    y = t;
  }

  //сортування вибором
  static int[] SelectionSort(int[] array, int currentIndex = 0)
  {
    if (currentIndex == array.Length)
      return array;

    var index = IndexOfMin(array, currentIndex);
    if (index != currentIndex)
    {
      Swap(ref array[index], ref array[currentIndex]);
    }

    return SelectionSort(array, currentIndex + 1);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування вибором");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var s = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var a = new int[s.Length];
    for (int i = 0; i < s.Length; i++)
    {
      a[i] = Convert.ToInt32(s[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", SelectionSort(a)));
    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: