Два мінімуми

Знайдіть два різні найменші елементи у числовій послідовності.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться кількість елементів n (3 ≤ n ≤ 1000) послідовності. Далі задано n чисел, кожне з яких за модулем не перевищує 2 * 109.

Вихідні дані

Виведіть у зростаючому порядку два різні найменші числа послідовності. Відомо, що вони завжди існують.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Оператором Distinct видаляємо дублікати елементів;
 • Сортуємо список за зростанням;
 • Отримуємо 2 перші елементи списку.

Розв’язок

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    var p = new List<long>();
    
    while (n > p.Count())
    {
      p.AddRange(Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries),
      s => long.Parse(s)));
    }

    p = p.Distinct().OrderBy(x => x).Take(2).ToList();    

    Console.WriteLine(string.Join(" ", p));
  }
}

Дивіться також: