Шифрування XOR

Шифр XOR – це алгоритм шифрування даних з використанням виключної диз’юнкції.

Опис алгоритму

Алгоритм XOR шифрування полягає в “накладанні” послідовності випадкових чисел на текст, який необхідно зашифрувати. Послідовність випадкових чисел називається гама-послідовність, та використовується для шифрування та розшифрування даних.

Формула для отримання закодованого тексту: Cn = Mn xor Kn.

Ключ для шифрування можна отримати двома способами:

 • Повторювати ключове слово доки довжина гами не буде рівна довжині повідомлення;
 • Згенерувати послідовність псевдовипадкових чисел рівну по довжині тексту повідомлення.

Реалізація XOR шифрування

using System;

public class XORCipher
{
  //генератор повторюваної послідовності
  private string GetRepeatKey(string s, int n)
  {
    var r = s;
    while (r.Length < n)
    {
      r += r;
    }

    return r.Substring(0, n);
  }

  //метод шифрування/дешифрування
  private string Cipher(string text, string secretKey)
  {
    var currentKey = GetRepeatKey(secretKey, text.Length);
    var res = string.Empty;
    for (var i = 0; i < text.Length; i++)
    {
      res += ((char)(text[i] ^ currentKey[i])).ToString();
    }

    return res;
  }

  //шифрування тексту
  public string Encrypt(string plainText, string password)
    => Cipher(plainText, password);

  //розшифрування тексту
  public string Decrypt(string encryptedText, string password)
    => Cipher(encryptedText, password);
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var x = new XORCipher();
    Console.Write("Введіть текст повідомлення: ");
    var message = Console.ReadLine();
    Console.Write("Введіть пароль: ");
    var pass = Console.ReadLine();
    var encryptedMessageByPass = x.Encrypt(message, pass);
    Console.WriteLine("Зашифроване повідомлення {0}", encryptedMessageByPass);
    Console.WriteLine("Розшифроване повідомлення {0}", x.Decrypt(encryptedMessageByPass, pass));    
    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Для більшої криптостійкості можна генерувати гамма-послідовність з використанням псевдовипадкових чисел, використовуючи цілочисельний ключ, як параметр конструктора класу Random(це забезпечує повторюваність випадкових чисел):

private string GetRandomKey(int k, int len)
{
  var gamma = string.Empty;
  var rnd = new Random(k);
  for (var i = 0; i < len; i++)
  {
    gamma += ((char)rnd.Next(35, 126)).ToString();
  }

  return gamma;
}

Дивіться також: