Більші своїх сусідів

Дано масив з n цілих чисел. Визначте, скільки в цьому масиві елементів, які більші двох своїх сусідів і виведіть кількість таких елементів. Крайні елементи списку не враховуються, оскільки у них мало сусідів.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n. В наступному рядку записано n цілих чисел. Всі числа за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Вивести кількість елементів, які більші своїх двох сусідів.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Для елементів починаючи з другого до передостаннього здійснюємо порівняння з сусідніми;
 • Якщо умова задовільняється то збільшуємо результат на 1, якщо ні то на – 0.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var p = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => int.Parse(s));

    var res = 0;

    for (int i = 1; i < n - 1; i++)
    {
      res += p[i - 1] < p[i] && p[i + 1] < p[i] ? 1 : 0;
    }

    Console.WriteLine(res);
  }
}

Дивіться також: