Взаємно прості числа

Взаємно прості числа – це цілі числа, що мають тільки один спільний дільник – одиницю.

Метод для перевірки, чи є задані числа взаємно простими

public static bool IsCoprime(int num1, int num2)
{
  if (num1 == num2)
  {
    return num1 == 1;
  }
  else
  {
    if (num1 > num2)
    {
      return IsCoprime(num1 - num2, num2);
    }
    else
    {
      return IsCoprime(num2 - num1, num1);
    }
  }
}

Код для перевірки взаємної простоти чисел можна скоротити використовуючи тернарний оператор:

public static bool IsCoprime(int a, int b)
{
  return a == b 
      ? a == 1 
      : a > b 
        ? IsCoprime(a - b, b) 
        : IsCoprime(b - a, a);
}

Програма для перевірки взаємно простих чисел

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("a = ");
  var a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("b = ");
  var b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (IsCoprime(a, b))
  {
    Console.WriteLine("Числа {0} та {1} взаємно прості", a, b);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Числа {0} та {1} не є взаємно простими", a, b);
  }

  Console.ReadLine();
}

Результат роботи програми:

Пошук в діапазоні чисел взаємно простих до заданого

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("x = ");
  var x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Початок діапазону: ");
  var s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Кінець діапазону: ");
  var e = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("Взаємно прості числа до {0}", x);
  for (int i = s; i < e + 1; i++)
  {
    if (IsCoprime(x, i))
    {
      Console.Write("{0} ", i);
    }
  }

  Console.ReadLine();
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: