Задача №7832 Кількість максимальних

Дано масив з n цілих чисел. Знайти кількість максимальних елементів масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n (n100). В наступному рядку записано n цілих чисел, що не перевищують за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести кількість максимальних елементів масиву.

Алгоритм розв’язку задачі

 • В першому циклі шукаємо максимальне значення;
 • В другому циклі порівнюємо всі елементи з максимальним, якщо співпадають то збільшуємо лічильник.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), s => int.Parse(s));

    int max = array[0];
    for (int i = 1; i < array.Length; i++)
    {
      if (max < array[i])
      {
        max = array[i];
      }
    }

    var count = 0;

    foreach (var current in array)
    {
      if (current == max)
      {
        count++;
      }
    }

    Console.WriteLine(count);
  }
}

Дивіться також: