Посібник

 • Вступ в C#

  C# (читається як “сі шарп”) – проста, потужна, статично типізована, об’єктно орієнтована мова програмування від компанії Microsoft. C# входить до сімейства мов програмування C, синтаксис мови буде знайомим програмістам, що працювали з C, C++, Java та JavaScript.

 • Структура програми

  Програма на мові програмування C# має наступну структуру:

 • Змінні

  Змінна – це іменована ділянка в пам’яті в якій зберігаються дані заданого типу і яка доступна для перегляду, та редагування під час роботи програми.

 • Літерали

  Літерал(literal) – запис у коді програми, який має фіксоване(константне) значення. Літералами також називають представлення деяких типів даних у вигляді рядків тексту. За допомогою літералів, в мові C#, змінним передаються значення.

 • Типи даних

  C# є строго типізованою мовою програмування. Через це, кожна змінна та константа повинна мати тип. Як і в інших мовах програмування, в C# є своя власна система типів, яка використовується при створенні змінних.

 • Арифметичні операції

  Мова C# підтримує множину арифметичних операторів, які дозволяють виконувати над операндами математичні дії, та повертають результат у вигляді числового значення. Операнди – це числові значення: літерали, константи, змінні, які приймають участь у операції.

 • Бітові операції

  Бітові операції – це операції які виконуються над окремими двійковими бітами в числах. В бітових або порозрядних операціях, числа розглядаються як послідовності нулів та одиниць двійкової системи числення.

 • Оператор присвоєння

  Присвоєння (assignment) – механізм, що дозволяє змінювати значення об’єктів. Простими словами, за допомогою присвоєння можна задавати чи змінювати дані, які зберігаються у змінних.

 • Умовні вирази

  Умовні вирази – складні логічні конструкції, в мові програмування C#, які використовуються для керування ходом виконання програми.

 • Умовні оператори

  Умовні оператори – це конструкції, які використовують умовні вирази для керування ходом виконання програми.

 • Цикли

  Цикл – управляюча конструкція, призначена для багаторазового виконання однієї чи декількох інструкцій. Одне циклічне повторення має назву – ітерація.

 • Масиви

  Масив – іменована структура даних, фіксованого розміру, яка дозволяє зберігати, послідовність однотипних елементів, до яких можна звертатися за допомогою індексу.

 • Рядки

  Рядок – це об’єкт типу string(System.String в нотації .Net), який зберігає в собі текстовий рядок. Хоча рядки відносять до примітивних типів даних, насправді вони мають тип за посиланням. Всередині рядків зберігається колекція символів типу char.

 • Методи

  Під час написання програм, деякі рядки з інструкціями повторюються, для того, щоб зменшити кількість коду, покращити читабельність та спростити повторне використання цих інструкцій, їх можна об’єднати в метод.

 • Параметри масиви

  C# дозволяє використовувати в якості параметрів методу будь який тип даних, в тому числі і масиви.

 • Перевантаження методів

  Перевантаження методів – створення однойменних методів, в межах одного класу, які відрізняються кількістю і/або типом параметрів. Перевантажені методи можуть повертати значення різних типів, однак відмінність тільки в типі методу не дозволяється.

 • Рекурсія

  Рекурсія – конструкція, в якій метод напряму(пряма рекурсія) або через інші методи(складна рекурсія) викликає себе. Кількість вкладених викликів методу називають глибиною рекурсії. Рекурсивні методи дають можливість створювати повторювані обчислення без використання циклічних структур.

 • Перерахування enum

  Окрім раніше розглянутих примітивних типів даних, в C# існує окремий тип enum або перерахування, який складається зі списку іменованих констант.

 • Перерахування як бітові флажки

  Перерахування можна використовувати для зберігання бітових флагів, завдяки цьому екземпляр enum може зберігати в собі комбінацію значень констант, визначених в списку. Для створення перерахування з бітовими флажками, використовується атрибут [Flags]. Значення констант задаються таким чином, щоб до них можна було застосовувати бітові операції.

 • Клас System.Enum

  Системний клас Enum надає статичні методи для роботи з перерахуваннями. Розглянемо найбільш часто використовувані з них.

Поділитися: Vk Ok