Алгоритми пошуку

  • Лінійний пошук

    Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві.

  • Бінарний пошук

    Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

  • Пошук найбільшого спільного підрядка

    Найбільший спільний підрядок (longest common substring) – рядок максимальної довжини, що входить одночасно в два чи більше рядки.

Поділитися: Vk Ok