Структура програми

Структура консольного додатку на мові програмування Паскаль

program Name;  {назва програми}

uses      {список підключених модулів, які використовує програма}

const      {список констант користувача}

type      {типи користувача}

var       {список змінних рівня програми}

begin
        {тіло програми}
end. 

Блоки програми повинні слідувати в правильному порядку. Більша частина блоків програми може бути відсутня, по цій причині мінімальна програма в Lazarus має вигляд:

begin
end.

Структура модуля на мові програмування Pascal

unit Name;   {назва модуля}

{$mode objfpc} {директиви компілятора}

interface    {інтерфейсна частина}

uses      {список підключених модулів, які використовує програма}

const      {список констант користувача}

type      {типи даних користувача}

var       {список змінних рівня модуля}

implementation {розділ реалізації}

end. 

Коментарі в мові Паскаль

В прикладах коду ми використовували коментарі. Це текст який потрібен для розуміння того, що робить код. Компілятор Lazarus ігнорує коментарі, відповідно вони ніяк не впливають на роботу та розмір готової програми.

Free Pascal підтримує коментарі двох типів:

 • одно-рядкові – починаються з символів // і продовжуються до кінця рядка
 • багато-рядкові
  • розвочинаються з символу { та закінчуються символом }
  • розвочинаються з символів (* та закінчуються символами *)

Коментарі можуть розміщуватись в одному рядку з кодом.
Їх можна використовувати для відключення частини коду програми під час відладки.

Приклад програми з коментарями

//Це однорядковий коментар
//Це теж однорядковий коментар

{Це 
багато-рядковий
коментар}

(*Це
багато-рядковий
коментар*)

begin
  //закоментований код
  {write('Hello');}
  writeln('Hello World'); //виводить текст на екран
end.

Дивіться також: