Сортування бульбашкою

Оновлено: 18.02.2019

Сортування бульбашкою (bubble sort) - один з найпростіших для розуміння методів сортування.

Алгоритм виконує проходи по масиву, що повторюються. Під час кожного проходу елементи, які сортуються, порівнюються попарно, і якщо порядок в парі не правильний, то вони міняються місцями (звідси друга назва - сортування простими обмінами).

Анімація алгоритму сортування бульбашкою

Анімація алгоритму сортування бульбашкою

Реалізація алгоритму

{$CODEPAGE UTF8}
program BubbleSort;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 i, j, tempValue: integer;
begin
 randomize;
 writeln ('Масив даних: ');
 {заповнення масиву випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;

 {бульбашкове сортування}
 for i := 1 to arrayLength-1 do
  for j := 1 to arrayLength-i do
   if inputArray[j] > inputArray[j+1] then
    begin
     {обмін елементів}
     tempValue := inputArray[j];
     inputArray[j] := inputArray[j+1];
     inputArray[j+1] := tempValue;
    end;

 writeln ('Відсортований масив: ');
 for i := 1 to arrayLength do
  write (inputArray[i]:4);
 readln;
end. 

Результат роботи програми:

Результат роботи програми сортування бульбашкою

В наведеній програмі відбувається сортування за зростанням, для сортування по спаданню достатньо замінити оператор порівняння в рядку if inputArray[j] > inputArray[j+1] then, з більше - “>” на менше - “<“.

Поділитися: Vk Ok