Як вивести одновимірний масив?

Оновлено: 18.02.2019

Для виводу масиву необхідно використовувати один з циклів, простіше за все це зробити використавши цикл for.

Розглянемо різні форми виводу масиву

const N = 5;
var
 a : array [1..N] of integer = (1, 2, 3, 4, 5);
 i : integer;

Вивід масиву в один рядок

for i := 1 to N do
  write(a[i]:4);

Вивід в один рядок з розділювачем

for i := 1 to N do
 begin
  write(a[i]:4);
  if i < N then
   write(', '); //розділювач для елементів
 end;

Вивід в стовпчик

for i := 1 to N do
  writeln(a[i]:2);

Вивід в стовпчик з назвою масиву та індексом елемента

for i := 1 to N do
  writeln('a[', i, '] = ', a[i]:2);

В прикладах використовується форматований вивід даних:
variable:4 - використовується для цілочислових змінних, для відображення variable виділяються 4 символи
variable:8:3 - використовується для чисел з плаваючою крапкою, для виводу variable виділяються 8 символів, 3 з яких для дробової частини.

Поділитися: Vk Ok