Розв'язок квадратного рівняння

Рівняння, що має вигляд a⋅x2 + b⋅x + c = 0 - квадратне рівняння.

a, b, c - дійсні числа, a ≠ 0.

Для того, щоб знайти корені квадратного рівнняння, необхідно спочатку обчислити дискримінант.

D = b2 - 4⋅a⋅c;

 • якщо D < 0, то квадратне рівняння не має розв’язків;
 • якщо D = 0, то рівняння має один дійсний корінь(іноді говорять, що корені два, але вони однакові):
  • x1 = x2 = -b / (2⋅a);
 • якщо D > 0, то рівняння має два дійсні корені:
  • x1 = (-b + √D) / (2⋅a);
  • x2 = (-b + √D) / (2⋅a).

Програма для розв’язку квадратного рівняння на мові програмування Паскаль

{$CODEPAGE UTF8}
program QuadraticEquation;
var
 a, b, c, x1, x2, discriminant : real;
begin
 {ввід даних}
 write('a = ');
 readln(a);
 write('b = ');
 readln(b);
 write('c = ');
 readln(c);
 
 {обчислення дискримінанту}
 discriminant := sqr(b) - 4 * a * c; 

 if discriminant < 0 then
  writeln('Квадратне рівняння не має коренів')
 else
  begin
   if discriminant = 0 then
    begin
     {квадратне рівнняння має два однакових корені}
     x1 := -b / (2 * a);
     x2 := x1;
    end
    else
     begin
      {рівняння має два різні корені}
      x1 := (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
      x2 := (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
     end;
    
    {видід результату}
    writeln('x1 = ', x1:8:3);
    writeln('x2 = ', x2:8:3);
   end;
 writeln('Press Enter to Exit...');
 readln;
end.

Функція sqr мови Pascal використовується для піднесення числа до квадрату.
Функція sqrt використовується для отримання квадратного кореня числа.
В програмі використовується форматований вивід дійсних чисел. variable:8:3 – означає, що для виводу змінної передбачено 8 символів, 5 з них, під цілу частину і 3 під дробову.

Дивіться також: