Таблиця Піфагора

Таблиця Піфагора – одна з форм представлення таблиці множення.

В заголовках рядків та стовпчиків, таблиці Піфагора, знаходяться значення множників, а в комірках таблиці знаходяться результат добутку. Використовується для швидкого вивчення множення чисел, а в програмування – для вивчення вкладених циклів.

Програма для виводу таблиці Піфагора

{$CODEPAGE UTF8}
program PythagorasTable;
var
 col, row, i: integer;
begin
 writeln('Таблиця Піфагора');
 writeln;
 for row := 1 to 9 do
  begin
   for col := 1 to 9 do
    begin
     if col = 1 then        {для першого стовпчика таблиці}
      if row = 1 then
       write('х':3, '│')     {виводимо розмітку у вигляді лінії}
      else
       write(row:3, '│')
     else
      write((col*row):4);     {результат множення}
    end;
   writeln;
   if row = 1 then          {для першого рядка виводимо горизонтальну лінію}
    begin
     write('─┼':4);
     for i := 1 to 32 do
      write('─');
     writeln;
    end;
  end;
 readln;
end. 

Результат роботи програми:

Дивіться також: