Площа і периметр прямокутника

Прямокутник – чотирикутник в якого всі кути прямі (рівні 90 градусів).

Площа прямокутника

Для знаходження площі прямокутника необхідно обчислити добуток його ширини і довжини:

S = a×b
{$CODEPAGE UTF8}
program RectangleArea;
var sideA, sideB, area: integer;
begin
  write('Довжина: ');
  readln(sideA);
  write('Ширина: ');
  readln(sideB);
  area := sideA * sideB;
  writeln('Площа прямокутника: ', area);
  readln;
end.

Периметр прямокутника

Для обчислення периметра прямокутника потрібно додати довжини всіх його сторін:

P = a + b + a + b = 2×a + 2×b = 2×(a + b)
{$CODEPAGE UTF8}
program RectanglePerimeter;
var sideA, sideB, perimeter: integer;
begin
  write('Довжина: ');
  readln(sideA);
  write('Ширина: ');
  readln(sideB);
  perimeter := (sideA + sideB) * 2;
  writeln('Периметр прямокутника: ', perimeter);
  readln;
end.

Дивіться також: