Задача №8638 дописати трійку

Дано тризначне число n. Дописати до нього ліворуч і праворуч цифру 3.

Вхідні дані

Одне тризначне число n.

Вихідні дані

Дописати до числа n зліва і справа цифру 3. Вивести отримане число.

Розв’язок

var n: int64;
begin
  read(n);
  n := 3000 + n;
  n := n * 10 + 3;
  writeln(n);
end.

Дивіться також: