Сортування включенням

Сортування включенням (insertion sort), або сортування вставками - це алгоритм сортування, в якому всі елементи масиву почергово переглядаються, при цьому кожен елемент переміщається у відповідне місце серед раніше впорядкованих значень.

Алгоритм роботи сортування включенням наступний:

 • на початку роботи впорядкована частина порожня;
 • додаємо в неї перший елемент масиву з невпорядкованих даних;
 • переходимо до наступного елементу в невідсортованих даних, і знаходимо йому правильну позицію у відсортованій частині масиву, цим ми розширюємо область впорядкованих даних;
 • повторюємо попередній крок для всіх елементів, що залишилися.

Код програми “Сортування включенням”

{$CODEPAGE UTF8}
program InsertionSort;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 i, j, key, tempValue: integer;

begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 {заповнення масиву випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;

 {сортування включенням}

 for i := 2 to arrayLength do
  begin
   key := inputArray[i];
   j := i;
   while (j > 1) and (inputArray[j - 1] > key) do
    begin
     {обмін елементів}
     tempValue := inputArray[j];
     inputArray[j] := inputArray[j - 1];
     inputArray[j - 1] := tempValue;
     j := j - 1;
    end;
   inputArray[j] := key;
  end;

 writeln ('Відсортований масив: ');
 for i := 1 to arrayLength do
  write (inputArray[i]:4);
 readln;
end.

Для того, щоб відсортувати дані по спаданню, достатньо змінити знак порівняння у виразі (inputArray[j - 1] > key) на “<”.

Дивіться також: