Задача №901 Кількість операцій

Визначити загальну кількість операцій додавання (+), віднімання (-) та множення (*) у заданому арифметичному виразі.

Вхідні дані

У єдиному рядку задано арифметичний вираз без дужок та пропусків. Кількість символів у виразі не перевищує 250.

Вихідні дані

Вивести кількість вказаних операцій.

Розв’язок

var text: string[255];
  index, count: integer;
begin
  readln(text);
  count := 0;
  for index := 2 to length(text) do
    if (text[index] = '+') or (text[index] = '-') or (text[index] = '*') then
      inc(count);
  writeln(count);
end.

Дивіться також: