Задача №904 Збільшити на 2

Задано лінійний масив цілих чисел. Збільшити на 2 кожний невід’ємний елемент масиву.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість елементів масиву n (n100). У другому рядку задано самі елементи масиву, значення кожного з яких за модулем не перевищує 100.

Вихідні дані

Вивести в одному рядку n чисел: нові значення елементів масиву у тому ж порядку, в якому їх було задано.

Розв’язок

var i, n, k: integer;
begin
 read(n);
 for i := 1 to n do
 begin
  read(k);
  if k >= 0 then
   write(k + 2)
  else 
   write(k);
  write(' ');
 end;
end.

Дивіться також: