Операції з числами

Оператор присвоєння

Після оголошення змінної, ви можете присвоїти їй значення, для цього використовується оператор :=. Змінній можна присвоїти як одне значення, так і матаметичну послідовність.

var
  x : integer;
  y : real;
begin
  x := 1;
  y := 1/3 + 1/4;
end.

При використанні присоєння, необхідно слідкувати за правильністю типів даних. Якщо присвоїти змінній значення невідповідного типу, то це призведе до помилки.

Арифметичні операції в мові програмування Паскаль

Pascal підтримує всі арифметичні операції, операції можна застосовувати до чисел, змінних та констант.

Додавання двох чисел чи унарний плюс

a := +2; //унарний плюс
b := 4 + 1; //5

Віднімання двох чисел або унарний мінус

c := -3; //унарний мінус
d := 6 - 5; //1

Множення двох чисел

e := 7 * 3; //21

Ділення двох чисел

Дійсне ділення

f := 14 / 5; //2.8

Цілочисельне ділення

h := 14 div 5; //2

Остача від ділення(ділення по модулю)

i := 12 mod 5; //4

Якщо потрібно записати вираз в якому використовуються дві операції одна за іншою, то потрібно використовувати дужки.

x := 2 + 4 * -3;   {не правильно}
x := 2 + 4 * (-3); {правильно}

Паскаль виконує арифметичні операції в тій же послідовності, що використовується в математиці. Операції додавання та віднімання мають нижчий приорітет ніж множення та ділення. Вираз в дужках має найбільший пріоритет.

Дивіться також: