Перша програма

Після установки інтегрованого середовища розробки Lazarus, як було описано в попередній темі, ми можемо приступити до розробки програм на мові програмування Free Pascal. Напишемо першу просту програму.

Запустіть програму для розробки Лазарус. Не лякайтесь великої кількості вікон після запуску програми.

Консольний додаток

Для створення першої програми, необхідно вибрати в меню Файл –> Створити. У вікні, що відкрилося вибираємо папку Проєкт, а в ній Проста програма

Підтвердимо вибір кнопкою Ок.

У нас відкриється редактор коду для простого консольного додатку. Пишемо в редакторі наступний код на мові Паскаль:

program HelloWorld;
begin
 writeln('Hello World!');
end.  

Процедура writeln виводить в консоль повідомлення, яке передається їй в якості параметру, в даному випадку Hello World!, закінчення ln(скорочено від line) в ній говорить про те, що після вводу тексту, курсор буде поміщено в новий рядок.
Процедура write робить те саме, тільки без переводу каретки.

Запустити виконання програми можна декількома способами:

 • клікнувши на панелі кнопку Запустити
 • вибравши пункт меню Запуск –> Запустити
 • натиснувши на клавіатурі клавішу F9

Після запуску програми на виконання, ми побачимо вікно консолі, яке одразу закриється. Є декільки варіантів вирішення даної проблеми.

Програма буде чекати натискання клавіші Enter

program HelloWorld;
begin
 writeln('Hello World!');
 writeln('Press Enter to Exit...');
 readln;
end. 

Програма очікує натискання будь-якої клавіші

program HelloWorld;
uses Crt; {підключається модуль Crt, в ньому знаходиться функція KeyPressed}
begin
 writeln('Hello World!');
 writeln('Press any key to Exit...');
 repeat until KeyPressed;
end. 

Проблему зникнення вікна вирішили. Зараз після запуску ми зможемо побачити результат виконання.

Якщо в програма ви використовуєте українські літери, а вони не правильно відображаються в консолі, додайте на початок програми рядок {$CODEPAGE UTF8}.
Зміна кодування на Unicode повинно вирішити проблему виводу кириличних символів на екран.

Віконний додаток

Багатьох програмістів початківців лякають консольні додатки, а Windows форми здаються занадто складними. Однак це не так. Відкрйте пункт меню Файл –> Створити, виберіть Проєкт, а в ньому Додаток

Після цього відкриється редактор Форм.

Перемістіть на форму елемент керування Кнопка, зробіть по ній подвійний клік мишкою, після чого потрапите в обробник натискання кнопки. Допишіть код для виводу повідомлення, в результати отримаєте наступний код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Hello World!');
end;

Після запуску проєкту, ви побачите Windows форму з кнопкою, після натискання на яку виводиться вікно з повідомленням Hello World!

Exe файл програми можна знайти в папці в яку ви зберегли проєкт.

Дивіться також: