Задача №8880 Рівносторонній трикутник

На вході програми маємо три натуральних числа a, b і c, записані в одному рядку через пропуск. У відповідь потрібно вивести квадрат будь-якого з заданих чисел, якщо існує рівносторонній трикутник з довжинами сторін a, b, c і повідомлення No у протилежному випадку.

Вхідні дані:

В єдиному рядку записані через пропуск три натуральних числа a, b і c.

Вихідні дані:

Відповідь до задачі.

Розв’язок

var a, b, c: int64;
begin
  readln(a, b, c);
  if (a = b) and (b = c) then
    writeln(a*a)
  else
    writeln('No')
end.

Дивіться також: