Як вивести двовимірний масив?

Оновлено: 18.02.2019

Зазвичай двовимірні масиви виводяться на екран у вигляді таблиці, або поелементно. В другому випадку у кожному рядку знаходиться одне значення, перед яким розміщена назва масиву, а в дужках вказані індекси елементу.

Програма для виводу двовимірного масиву у вигляді таблиці

{$CODEPAGE UTF8}
program Print2dArray;
const
 rowCount = 4; {кількість рядків}
 colCount = 6; {кількість стовпців}
var
 arr : array [1..rowCount, 1..colCount] of integer;
 row, col : integer;
begin
 randomize;
 {заповнення масиву випадковими значеннями}
 for row := 1 to rowCount do
  for col := 1 to colCount do
   arr[row, col] := random(100);

 writeln('Друк масиву');
 for row := 1 to rowCount do
  begin
   for col := 1 to colCount do
    write(arr[row, col]:4);
   writeln;
  end;
 readln;
end. 

Результат друку масиву в консоль

Двовимірний масив в консольному додатку

Вивід масиву по одному елементу в рядку з назвою масиву та значеннями індексів

 writeln('Друк масиву');
 for row := 1 to rowCount do
  for col := 1 to colCount do
   writeln('A[', row,', ', col, '] =', arr[row, col]:4);

Результат поелементного виводу масиву в консоль

Двовимірний масив в консольному додатку з назвою та індексами

Поділитися: Vk Ok