Задача №8372 Скласти трикутник

За даними довжинами трьох відрізків визначити, чи можна з них скласти трикутник.

Вхідні дані

Три натуральних числа a, b, c (1a, b, c1000) - довжини трьох відрізків.

Вихідні дані

Вивести YES якщо з відрізків можна скласти трикутник і NO в протилежному випадку.

Розв’язок

var a, b, c : integer;
begin
  readln(a, b, c);
  if (a+b > c) and (b+c > a) and (c+a > b) then
    writeln('YES')
  else
    writeln('NO')
end.

Дивіться також: