Задача №907 Перший не більший за 2,5

Задано масив дійсних чисел. Визначити перший елемент масиву, який не перевищує 2.5.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість елементів масиву n (0 < n100), у наступному рядку задано n дісних чисел.

Вихідні дані

Вивести в одному рядку спочатку індекс знайденого першого вказаного елемента масива і через пропуск його значення з точістю 2 знаки після десяткової крапки. У випадку відсутності вказаного елементу в масиві вивести Not Found.

Розв’язок

var i, c :integer;
   r :real;
begin
  readln(c);
  for i:=1 to c do
  begin
    read(r);
    if r <= 2.5 then
    begin
      writeln(i, ' ', r:0:2);
      halt(0);
    end;
  end;
  writeln('Not Found');
end.

Дивіться також: