Задача №2860 Сума чисел на проміжку

Знайти суму цілих чисел на проміжку від a до b.

Вхідні дані

Два числа цілі а та b, які за модулем не перевищують 2 * 109.

Вихідні дані

Сума цілих чисел на проміжку від a до b.

Розв’язок

var a, b, n, s: int64;
begin
  readln(a, b);
  n := b-a+1;
  s := n*(a+b) div 2;
  writeln(s);
end.

Дивіться також: