Числа Фібоначчі

Числа Фібоначчі – це значення числової послідовності, в якій перші два члени рівні одиниці, а кожен наступний елемент рівний сумі двох попередніх чисел.

Послідовність Фібоначчі має вигляд:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Функціонально послідовність можна записати як:

 • fib0 = 1
 • fib1 = 1
 • fibn = fibn-1 + fibn-2

Програма для рекурсивного обчислення та виводу N перших членів послідовності Фібоначчі

{$CODEPAGE UTF8}
program FibonacciNumbers;
var
 N, i, f : integer;

function FibonacciNumber(number : integer) : integer;
begin
 if (number = 0) or (number = 1) then
  FibonacciNumber := 1
 else
  FibonacciNumber := FibonacciNumber(number - 1) + FibonacciNumber(number - 2);
end;

begin
 write('N = ');
 readln(N);

 writeln(N, ' перших чисел Фібоначчі');
 for i := 0 to N - 1 do
  begin
   f := FibonacciNumber(i);
   write(f);
   if i < N - 1 then
    write(', ');
  end;
 readln;
end. 

Пошук чисел Фібоначчі з допомогою рекурсивних викликів не дуже ефективний. Справа в тому, що для обчислення кожного елемента необхідно обчислити значення двох попередніх, а для кожного з них - двох попередніх і так далі… Отримаємо дерево рекурсивних викликів. Для оптимізації алгоритму достатньо запам’ятовувати два попередні елементи ряду Фібоначчі.

Оптимізована програма пошуку чисел Фібоначчі

{$CODEPAGE UTF8}
program FibonacciNumbers;
var
 N, i, f : integer;

function FibNum(num : integer) : integer;
var
 nm1 : integer; {fib(n-1)}
 nm2 : integer; {fib(n-2)}
begin
 nm1 := 1;
 nm2 := 1;
 if (num = 0) or (num = 1) then
  FibNum := 1
 else
  for i := 2 to num do
   begin
    FibNum := nm1 + nm2;
    nm2 := nm1;
    nm1 := FibNum;
   end;
end;

begin
 write('N = ');
 readln(N);

 writeln(N, ' перших членів послідовності Фібоначчі');
 for i := 0 to N - 1 do
  begin
   f := FibNum(i);
   writeln('fib(', i:2,') = ', f:8);
  end;
 readln;
end. 

Дивіться також: