Задача №906 Добуток цифр

Задано трицифрове число. Визначити добуток його цифр.

Вхідні дані

Одне додатнє трицифрове число n.

Вихідіні дані

Вивести добуток цифр числа n.

Розв’язок

var x, p: integer;
begin
  readln(x);
  p := 1;
  while x > 0 do
  begin
    p := p * (x mod 10);
    x := x div 10;
  end;
  writeln(p);
end.

Дивіться також: