Задача №911 Квадратне рівняння

Скласти програму для розв’язання квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).

Вхідні дані

У єдиному рядку задано через пропуск 3 цілі числа - коефіцієнти квадратного рівняння відповідно a, b та c. Значення коефіцієнтів не перевищують по модулю 100.

Вихідні дані

У єдиному рядку вивести у випадку відсутності коренів повідомлення “No roots” (без лапок), у випадку, якщо розв’язок містить один корінь вивести спочатку повідомлення “One root:” (без лапок), а далі через пропуск сам корінь, у випадку наявності двох коренів вивести спочатку повідомлення “Two roots:” (без лапок), а далі через пропуск спочатку менший, а потім більший корінь. Гарантується, що у випадку наявності розв’язків всі корені цілочисельні.

Розв’язок

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  
  double D = pow(b, 2) - 4 * a * c;
  
  if (D < 0)
  {
    cout << "No roots";
  }
  else if(D == 0)
  {
    double x = -b / (2 * a);
    cout << "One root: " << x;
  }  
  else
  {
    double x1 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
    double x2 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
    cout << "Two roots: ";
    if(x1 < x2)
    {
      cout << x1 << " " << x2;
    }
    else
    {
      cout << x2 << " " << x1;
    }
  }
}

Дивіться також: