Сортування бульбашкою

Сортування бульбашкою – простий алгоритм сортування, який послідовно проходить по масиву, порівнює сусідні елементи і змінює їх місцями, якщо вони знаходяться в неправильному порядку. Прохід по списку повторюється до тих пір, поки масив не буде відсортований.

Реалізація алгоритму сортування бульбашкою

#include <iostream>
using namespace std;

//напрям сортування
enum SortOrder
{
  ASC,  //за зростанням
  DESC  //по спаданню
};

//обмін елементів масиву
void swapElements(int &element1, int &element2)
{
  int tempVar = element1;
  element1 = element2;
  element2 = tempVar;
}

//перевірка правильності розташування елементів
bool isSorted(int a, int b, SortOrder sortOrder)
{
  if (sortOrder == ASC)
  {
    return a <= b;
  }
  else
  {
    return a >= b;
  }
}

//сортування бульбашкою
int *bubbleSort(int *array, int n, SortOrder sortOrder)
{
  bool swappedFlag = false;

  for (int i = 1; i < n; i++)
  {
    swappedFlag = false;

    for (int j = 0; j < n - i; j++)
    {
      if (!isSorted(array[j], array[j + 1], sortOrder))
      {
        swapElements(array[j], array[j + 1]);
        swappedFlag = true;
      }
    }

    //якщо обмінів не було, перериваємо цикл
    if (!swappedFlag)
    {
      break;
    }
  }

  return array;
}

//заповнення масиву з клавіатури
int *fillArray(int *arr, int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "arr[" << i << "] = ";
    cin >> arr[i];
  }

  return arr;
}

//вивід масиву на екран
void printArray(int *arr, int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << arr[i] << " ";
  }
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int *arr;
  int size;

  cout << "n = ";
  cin >> size;

  arr = new int[size];
  arr = fillArray(arr, size);

  arr = bubbleSort(arr, size, ASC);

  printArray(arr, size);

  delete arr;
  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Дивіться також: