Випадкове сортування

Випадкове сортування (Bogosort) – один з найбільш не ефективних алгоритмів сортування масивів.

Опис алгоритму Bogosort

Алгоритм випадкового сортування полягає в наступному: на початку масив перевіряється на впорядкованість, якщо елементи не відсортовані, то змішуємо їх випадковим чином і знову перевіряємо, операції повторюємо до тих пір, поки масив не буде відсортовано.

Реалізація випадкового сортування

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;

//напрямок сортування
enum SortOrder
{
  ASC,  //за зростанням
  DESC  //за спаданням
};

//метод для обміну елементів масиву
void swapElements(int &element1, int &element2)
{
  int tempVar = element1;
  element1 = element2;
  element2 = tempVar;
}

//перевірка правильності розташування елементів
bool isElementsSorted(int a, int b, SortOrder sortOrder)
{
  if (sortOrder == ASC)
  {
    return a <= b;
  }
  else
  {
    return a >= b;
  }
}

//перевірка відсортований масив чи ні
bool isArraySorted(int *arr, int n, SortOrder sortOrder)
{
  for (int i = 0; i < n - 1; i++)
  {
    if (!isElementsSorted(arr[i], arr[i + 1], sortOrder))
    {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

//перемішування елементів масиву випадковим чином
int *shuffleElements(int *arr, int n)
{
  while (n > 1)
  {
    int r = rand() % n;
    n -= 1;
    swapElements(arr[r], arr[n]);
  }

  return arr;
}

//випадкове сортування
int *bogoSort(int *arr, int n, SortOrder sortOrder)
{
  while (!isArraySorted(arr, n, sortOrder))
  {
    arr = shuffleElements(arr, n);
  }

  return arr;
}

//заповнення масиву з клавіатури
int *fillArray(int *arr, int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "arr[" << i << "] = ";
    cin >> arr[i];
  }

  return arr;
}

//вивід масиву на екран
void printArray(int *arr, int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << arr[i] << " ";
  }
}

int main(int argc, char **argv)
{
  srand(time(NULL));

  int *arr;
  int size;

  cout << "n = ";
  cin >> size;

  arr = new int[size];
  arr = fillArray(arr, size);

  arr = bogoSort(arr, size, ASC);

  printArray(arr, size);

  delete arr;

  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: