Сортування змішуванням

Сортування змішуванням (cocktail sort, shaker sort), або шейкерне сортування – це вдосконалений різновид сортування бульбашкою, при якому сортування проводиться у двох напрямках, змінюючи напрям при кожному проході.

Опис алгоритму шейкерного сортування

Аналізуючи алгоритм сортування бульбашкою, можна помітити:

 • якщо при обході частини масиву не відбувається обмін елементів, то цю область можна виключити, так як вона вже відсортована;
 • при проходженні від кінця масиву до початку, мінімальне значення переміщається на першу позицію, при цьому максимальний елемент зміщується тільки на один індекс вправо.

Виходячи з наведених ідей, модифікуємо сортування бульбашкою наступним чином:

 • на кожній ітерації, фіксуємо межі області масиву в якій відбувається обмін;
 • пробігаємо масив по черзі від початку до кінця, та від кінця до початку.

Таким чином, ми переміщуємо мінімальний елемент на початок масиву, а максимальний - в кінець, після чого, зменшуємо робочу область масиву.

Реалізація сортування змішуванням

def shaker_sort(array): 
  length = len(array) 
  swapped = True
  start_index = 0
  end_index = length - 1
  
  while (swapped == True): 
    
    swapped = False
     
    # прохід зліва направо
    for i in range(start_index, end_index): 
      if (array[i] > array[i + 1]) : 
        # обмін елементів
        array[i], array[i + 1] = array[i + 1], array[i] 
        swapped = True
 
    # якщо обміну не було, перериваемо цикл
    if (not(swapped)): 
      break

    swapped = False

    end_index = end_index - 1
 
    # прохід справа на ліво
    for i in range(end_index - 1, start_index - 1, -1): 
      if (array[i] > array[i + 1]): 
        # обмін елементів
        array[i], array[i + 1] = array[i + 1], array[i] 
        swapped = True
 
    start_index = start_index + 1

print("Сортування змішуванням")
arr = []
length = int(input("Введіть довжину масиву: ")) 
for i in range(0, length): 
  element = int(input("arr[" + str(i + 1) + "] = "))  
  arr.append(element)
shaker_sort(arr) 
print("Відсортований масив: ") 
print(arr)

Результат роботи програми:

Дивіться також: