Задача №911 Квадратне рівняння

Скласти програму для розв’язання квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).

Вхідні дані

У єдиному рядку задано через пропуск 3 цілі числа - коефіцієнти квадратного рівняння відповідно a, b та c. Значення коефіцієнтів не перевищують по модулю 100.

Вихідні дані

У єдиному рядку вивести у випадку відсутності коренів повідомлення “No roots” (без лапок), у випадку, якщо розв’язок містить один корінь вивести спочатку повідомлення “One root:” (без лапок), а далі через пропуск сам корінь, у випадку наявності двох коренів вивести спочатку повідомлення “Two roots:” (без лапок), а далі через пропуск спочатку менший, а потім більший корінь. Гарантується, що у випадку наявності розв’язків всі корені цілочисельні.

Розв’язок

import java.lang.Math;

public class Test {
  public static void main (String[] args) {
    String[] text = System.console().readLine().split(" ");
    Integer a = Integer.parseInt(text[0]);
    Integer b = Integer.parseInt(text[1]);
    Integer c = Integer.parseInt(text[2]);
    double D = Math.pow(b, 2)- 4.0 * a * c;

    if(D < 0) {
      System.out.println("No roots");
    } else if(D == 0) {
      double x = -b / (2 * a);
      System.out.println("One root: " + x);
    } else {
      double x1 = (-b - Math.sqrt(D)) / (2 * a);
      double x2 = (-b + Math.sqrt(D)) / (2 * a);
      System.out.print("Two roots: ");
      if(x1 < x2) {
        System.out.println(x1 + " " + x2);
      } else {
        System.out.println(x2 + " " + x1);
      }
    }
  }
}

Дивіться також: